top of page

D.Skin有專業美胸師幫你分析胸部問題成因,再度身訂造適合你的方案,美胸師會針對情況使用儀器及專業按摩手法,務求以最短時間發揮最大功效。

每個階段的女生都會有唔同嘅胸部煩惱,但相信大家都想擁有堅挺有彈性的胸部

D-skin web sub banner-2022-10-31-18.png
D-skin web sub banner-2022-10-31-24.png
D-skin web sub banner-2022-10-31-42.png
對比圖_2022o819-37.png
對比圖_2022o819-38.png
對比圖_2022o819-29.png
對比圖_2022o819-30.png
bottom of page